Instruks Møte og Fest

Funksjon:

Møte- og festkomité

Versjonsnr:

1.1

Dato:

2009-08-10

 

 

Møte og festkomitéen består av en leder og fem medlemmer. Komitéen har ansvaret for å bidra med praktisk gjennomføring av alle arrangementer i henhold til terminliste. Herunder:

  • I samarbeid med Styret eller Ledergruppen avklare type bevertning.

  • Påse at alle nødvendige innkjøp foretas.

  • I forbindelse med høstfest, sørge for oppdekking og gevinster til utlodning.

  • I forbindelse med korpsets loppemarkeder, være avdelingsleder for kafeteria og kiosk.