Instruks Materiell

 

Funksjon:MateriellkomitéVersjonsnr:1.2Dato:2009-10-08

 

 

Materiellkomité består av 10 medlemmer, fordelt slik:

1 leder, 3 uniform og 6 stk noter/materiell. Leder møter i korpsets styre.

 

  1. Ved samtlige arrangementer hvor korpset spiller skal Materiell-komitéens leder eller en annen representanter fra komiteen være til stede under hele arrangementet.

 

  1. Lederen har ansvar for å sette opp vaktlister, og å sørge for at det på hver eneste øvelse er en representant fra komitéen.

 

  1. Komitéens leder er videre ansvarlig for at samtlige i komitéen – som har behov for det – får opplæring i behandling og reparasjon av instrumenter samt at de har kjennskap til notearkiv og notekopiering.

 

  1. Materiellkomitéen har ansvaret for registrering av instrumenter, noter og uniformer som tilhører korpset.

 

  1. Sette opp budsjett for innkjøp av instrumenter i samråd med musikalsk leder. Legger frem for styret forslag til innkjøp av instrumenter og andre større innkjøp.

 

  1. Komiteen skal sørge for innkjøp av rekvisita til instrumenter. Den skal også sørge for vedlikehold og små reparasjoner av instrumenter. Større reparasjoner skal utføres av instrumentmaker (pr i dag Hans Magne Enge Hansen).

 

  1. Påse at instrumenter, noter og uniformer blir behandlet, oppbevart og vedlikeholdt på en forsvarlig måte.

 

  1. Forestå all utlevering av instrumenter, uniformer og andre effekter. Dette skal registreres i et register, lagret på egen PC.

 

  1. Sørge for drift å vedlikehold av lastebil og hengere.

 

  1. Sørge for at instrumenter blir fraktet til konserter/seminarer etc. som holdes andre steder enn normalt øvelseslokale. Samt påse at en minst en representant fra komiteen er tilstede på korpsets arrangementer, ellers etter behov.

 

11. Sørg for at styrerommet er i orden, sjekk av kaffekanner er tømt, bordet er ryddig og rent samt at kaffetrakter er frakoblet nettet

 

Vedlikehold_messinginstrumenter 19.26.02
Vedlikehold_treblaserinstrumenter 19.26.02