Instruks Korpsleder

 

Funksjon:

Korpsleder

Versjonsnr:

1.1

Dato:

2009-10-08

Korpslederen er foreningens nestleder, og skal fungere som kontaktperson mellom Styret, dirigent(er), musikanter og foreldrene.

Korpsleder øvrige ansvarsområder er som følger:

 • Delta i samtlige arrangementer hvor hovedkorpset er involvert.

 • Ha en tett og god dialog med korpsets dirigenter og instruktører.

 • Være den personen som mottar alt fravær for HK, og videreformidler dette til dirigent.

 • Sørge for at foreningens leder i forkant av oppfølgingsmøter med musikalsk ansvarlig får nødvendige tilbakemeldinger og status.

 • På styremøter orientere om status internt i korpset, og ta opp til diskusjon eventuelle utfordringer eller problemer.

 • Myndighet til å gi, i samråd med dirigent,  musikanter fri fra enkeltøvelser i inntil en uke. Søknad om fri eller permisjon utover dette, skal behandles av styret.

 • Bør være til stede på flest mulig øvelser og må sørge for å ha en god kommunikasjon med den enkelte musikant. En tone av åpenhet, forståelse, respekt og vilje til å løse eventuelle problemer, skal prege en korpsleders samvær med musikantene.

 • Skal i henhold til terminliste sørge for nødvendig informasjon gis til hjemmene. Denne informasjonen skal i samarbeid med styrevakt deles ut på øvelser i god tid før arrangementene finner sted. Samme informasjon skal også sendes ut som email via foreningens Sekretær.

 • Følge tett opp musikanter som har stort fravær. Dette gjøres ved å ta direkte kontakt med hjemmene.

 • I samarbeid med korpsets musikalske leder sørge for at samtlige musikanter som skal ha instruksjon får det, og praktisk administrere gjennomføringen.

 • I forbindelse med høstfest sørge for utdeling av medaljer og erkjentligheter til musikantene.

 • Ved seminarer:
  • Hente nøkler til lokalet og sørge for å gjøre seg kjent med spesielle instrukser som gjelder.
  • Sette seg inn i lokalenes brannforskrifter, rømningsveier og andre lignende regler.

 

 • Være kontaktperson mellom skolene og SMSK. Med skolene menes Helgerød -, Unneberg-, Mosserød- og Sande skole.

 

 

Kontaktperson mot Sande skole:

 • Avtale/ gi oversikt hvor og når vi har behov for øvingslokaler ved skolen

 

 • Informere skolen om når noe går i stykker, eller andre ting som oppstår som vil være viktig for skolen å være informert om.

 

 • Rektor og vaktmester vil være skolens kontaktperson