Instruks Junior

 

Funksjon:JuniorkomitéenVersjonsnr:1.1Dato:2009-10-08

 

Juniorkomitéen består av leder og tre medlemmer som velges av årsmøtet.

 • Juniorkomitéens leder deltar på arrangementer i regi av SMSK på lik linje med resten av SMSK’s Styre. Herunder også JK øvelser.
 • Komitéen har som oppgave å følge Junior- og Aspirantkorpset på spilleoppdrag, stevner, turer etc., og også sørge for at en av medlemmene alltid er til stede på øvelsen.
 • Når komitéen er ute i oppdrag sammen med Juniorkorpset, skal komitéens medlemmer bære uniform på samme måte som musikantene. Dette gjelder imidlertid ikke ved interne arrangementer.
 • Komitéen er underlagt styrets økonomiske ansvar, og må forelegge styret saker av økonomisk art. Arrangementer i juniorkorpsets regi som gir økonomisk gevinst skal forelegges styret.
 • Opprette aspirantkomite. Juniorkomitéen kan når som helst ved behov knytte til seg hjelp i sitt arbeide fra Aspirant- og Juniormusikantenes foreldre. Dersom det imidlertid er behov for å pålegge noen en spesiell oppgave, skal dette avgjøres av foreningen styre.
 • Komitéens leder er fast styremedlem i korpset.
 • Komitéens leder skal opptre som bindeledd mellom styret og aspiranter – juniormusikanter – foresatte – dirigent for aspiranter og juniormusikanter.
 • Juniorkomitéens leder skal ha jevnlige møter med dirigent for aspiranter/juniormusikanter.
 • Delta aktivt i rekruteringsprossen for nye aspiranter, i samarbeid med dirigent. .
 • Innhente nødvendige godkjenninger, herunder billedbruk av barna
 •  Planlegge årshjul/terminliste for JK og AK i samarbeid med AK-komite og dirigent