Instruks Finans

Funksjon:

Leder Finanskommitee

                                                Versjonsnr:

1.3

Dato:

11. oktober 2009

               Hovedansvar

  • Sørge for at nødvendige driftsmidler utenom kontigent blir tilført korpskassa
  • Ta del i styrets oppgaver forøvrig i henhold til vedtektene
  • Lede finans kommiteen

               Detaljerte arbeidsoppgaver

  • Arrangere loppemarked to ganger i året

◦     Bestille lokale, sette opp vakt lister for forbredelser og selve loppemarkedet, samt sørge for nødvendige driftsmidler er tilgjengelig

  • Arrengere loddsalg to ganger i året, høst og vår. Sende melding til lotteri tilsynet.
  • Skaffe annonsører til lastebil og konsert programmer
  • Arrangere andre dugnader på ad hoc basis, f.eks NM vakter, vareopptellinger etc.
  • Ha oversikt over fond og legater som korpset kan søke fra, samt gi beskjed til vedkommende som skal sende søknaden (f.eks leder)
  • Utarbeide forslag til budsjett sammen med kasserer og leder.
  • Gi underlag til kasserer for fakturering