Instruks Arrangement

 

Funksjon:

Arrangementskomité

Versjonsnr:

1.2

Dato:

2011-09-11

 

 

Arrangementskomitéen består av en leder og fem medlemmer og har en viktig funksjon i arbeidet med å koordinere og tilrettelegge arrangementer som korpsene arrangerer eller deltar i. Komiteen skal også være bindeledd mellom dirigenter, korpsledere og materialkomiteen i forbindelse med arrangementene.

 

Ansvarsområder:

  • Praktisk gjennomføring av alle HK, JK og AK arrangementer i henhold til terminlister.
  • Bevertning i tilknytning til korpsenes arrangement.
  • Lage møteplasser for medlemmene i SMSK for å gi medlemmene mulighet til sosialt samvær og interessante opplevelser knyttet til musikk.

 

Arbeidsoppgaver:

  • Komiteen samarbeider med styret om plan for året.
  • Komiteen samarbeider med styret om budsjett og regnskap for arrangementene i forkant av arrangementene.
  • Påse at alle nødvendige innkjøp til arrangementene foretas.
  • I forbindelse med høstfest, sørge for oppdekking og gevinster til utlodning.
  • I forbindelse med korpsets loppemarkeder, være avdelingsleder for kafeteria og kiosk.
  • Arrangementskomiteen skal sammen med styret utarbeide informasjon om SMSK til utsendelse og distribusjon.
  • Organisere foreldrevakter til øvelsene