Historikk

Sande og Mosserød Skolekorps ble stiftet 8. januar 1958 etter initiativ fra Foreldrelaget ved Sande skole som hadde samlet sammen penger til noe nyttig ved deres egen skole. Foreldrelaget, med formannen Morgan Wabø i spissen, bestemte at pengene skulle gå til start av skolekorps i kretsen.

Private pengegaver og et kommunalt tilskudd kom godt med, og man fant det økonomisk forsvarlig å sette i gang. Det ble dannet et midlertidig styre for korpset med Reidar Pedersen som formann, og Helge Bonden påtok seg dirigentoppgaven. Denne jobben hadde han i hele 27 år, og han fikk da også byens kulturpris for sin innsats.

Til det aller første notekurset meldte det seg over 70 elever. For de 15.000 kronene man hadde til disposisjon ble det kjøpt inn 25 instrumenter. Noen skaffet seg instrument selv, og dermed kom det første korpset – etter avlagt noteprøve – til å bestå av ca. 30 musikanter.

Korpsets navn ble Sande Skolekorps. På årsmøtet i 1963 ble navnet endret til Sande og Mosserød Skolekorps som følge av at skolekretsen ble delt. Debuten ble juleavslutningen på Sande skole i 1958. Offentlig opptrådte korpset for første gang 17. mai 1959. Det var også den første gangen musikantene viste seg i sine burgunder og hvite uniformer.
Musikalsk leder i dag er Jørn Sverre Andersen.

JUNIORKORPSET
Juniorkorpset ble dannet i januar 1981 og dirigeres i dag av Ann Kristin Hynne Green. Hun tar også godt vare på aspirantene våre.

TURER OG KONKURRANSER
I SMSK jubileres det hvert femte år. På den måten får alle musikanter som er med i korpset bortimot full tid, med seg minst ett jubileum. I 2013 fyller korpset 55 år og vi har nettopp vært på en fantastisk korpstur til Malta. Malta er ikke bare stekende sol og varmt badevann. Korps som marsjerer og spiller konserter er høyt verdsatt. Vi fikk blant annet være med på den kirkelige feiringen av Jomfru Marias himmelfart i byen Mosta.

Byen og kirken var pyntet og var noe av det vakreste vi har sett. Opptoget, stemningen og ikke minst fyrverkeriet var en opplevelse vi sent vil glemme. Korpset marsjerte og spilte i dette opptoget til stor begeistring fra befolkningen. Vi spilte også utekonsert på kirketorget med ivrige tilhørere.