Levering av lopper

Levering av lopper

Vi tar imot lopper hele året! Vi henter lopper fra dødsbo og større samling med lopper. Har du mindre lopper kan dette leveres direkte på låven på åpne dager. Hva tar vi imot: Vi tar imot alle salgbare lopper.  Dessverre er det endel ting som ikke blir solgt.  Det som...
Ung dirigent 2013/2014

Ung dirigent 2013/2014

NMF Sør fortsetter sitt ungdomsprogram for musikanter som kan tenke seg å bli hjelpedirigenter, dirigenter for skolekorps og aspirant-/juniorkorps. Programmet er for aldersgruppen 16 til 22 år og innebærer en fadderordning med erfarne dirigenter og helgesamlinger. Les...